MENU

Ретроспекция от Форум на изкуствата "Общуване беz граници" и Младежка платфома за креативност, 2015

15 СЕПТЕМВРИ

ФИЛМОВО
ИЗКУСТВО

ПРОГРАМА ЗА ДЕНЯ

16 СЕПТЕМВРИ

ТЕАТРАЛНО
ИЗКУСТВО

ПРОГРАМА ЗА ДЕНЯ

17 СЕПТЕМВРИ

ЛИТЕРАТУРА

ПРОГРАМА ЗА ДЕНЯ

18 СЕПТЕМВРИ

ТАНЦОВО
ИЗКУСТВО

ПРОГРАМА ЗА ДЕНЯ

19 СЕПТЕМВРИ

АУДИО-
ВИЗУАЛНИ
ИЗКУСТВА

ПРОГРАМА ЗА ДЕНЯ

МЛАДЕЖКА
ПЛАТОРМА
ЗА
КРЕАТИВНОСТ

19 септември

езеро "Загорка"

10:00 – 17:00

ВИЖ ПОВЕЧЕ